Tisková zpráva: Marian Jurečka jednal s českými a slovenskými europoslanci v Evropském parlamentu


20.02.2018
Tisková zpráva:
 
Dne 21. února 2018 proběhlo v Bruselu pracovní jednání svolané europoslancem JUDr. Pavlem Svobodou, Ph.D., D.E.A. ke společné zemědělské politice (SZP) a k jejímu vyjednávání, která aktuálně probíhají. Na jednání byli většinově přítomni europoslanci z České a Slovenské republiky a zástupci nevládních organizací jako je např. Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR nebo Agrární komora SR. 
„Jednání jsem byl přítomen jako bývalý ministr zemědělství a prezentoval celý průběh vyjednávání, která započala již před dvěma lety. Představil jsem pozici České republiky a priority, které jsou pro nás důležité především v oblasti silného rozpočtu EU na SZP a spravedlivého nastavení národních obálek členských států, dále jsem hovořil o tématu povinného zastropování a jeho případných dopadech a na naše zemědělce. Považuji za důležité našim europoslancům napříč politickými stranami vysvětlovat dopady na ČR, aby chápali, jaké toto opatření může mít hospodářské, sociální a environmentální dopady na ČR. Je potřeba, aby v nové SZP byly akcentovány priority České republiky v oblasti zvýšení citlivých komodit nad úroveň 30 % a došlo k zachování finanční obálky ve stejné výši, jako byla ve stávajícím období pro SZP i pro jednotlivé státy a došlo ke snížení administrativní a kontrolní zátěže. SZP by měla být více spravedlivá i v případě národních podpor, které by měly být pod větším dohledem všech členských států. Jsem si vědom důležitosti podpory malých a středních podnikatelů, která by měla být zohledněna také v rámci zavedení platby na první ha.“ Komentoval Jurečka.
Dále dodal „Osobně si myslím, že taková jednání jsou velice důležitá. Je nutné, aby zájmy České republiky a českých zemědělců hájili nejenom jednotliví ministři a nevládní organizace, ale také všichni volení zástupci, které dnes v Evropské unii máme včetně europoslanců, kteří jsou v různých politických frakcích. Pokud v tomto zůstaneme aktivní, je šance naše priority prosadit. Tomu chci aktivně nadále pomáhat.“
 

Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL