Aktuálně: K zastoupení KDU-ČSL v případné vládě


15.12.2013

K debatám o tom, jaké máme mít jako KDU-ČSL zastoupení v případné vládě napíši asi toto:


Byli jsme přizváni do koalice. Věříme, že kvůli našim schopnostem. Pak je logické, že jsme to chápali jako nabídku se aktivně podílet na práci pro tuto zem.
A tedy předpokládáme takové zastoupení, které nám dá prostor být skutečně užiteční a realizovat dobrou službu.
Pokud to tak není a partneři nás pozvali, abychom dělali křoví, pak to měli říci hned.
Navíc při vyjednávání o obsahu koaliční smlouvy jsme přinesli řadu důležitých témat, na které Ti "silní" a "schopnější" úplně zapomněli.

Marian Jurečka


Úvodní slovo Mariana Jurečky

Snažím se měnit věci kolem sebe k lepšímu. Svoji práci dělám vždy naplno a odpovědně. Říkám věci narovinu a neschovávám se za politickou korektnost. Moji oporou v životě je křesťanská víra. Díky ní vím, co je v životě důležité. Spokojené rodiny, bezpečný do-mov, svoboda, solidarita, tolerance, pra-covitost, poctivost, soucit, obětavost, odpo-vědnost za sebe, své blízké a své okolí. To je to, co v politice prosazuji a za co bojuji. To je svět, který je náš, kterému rozumíme a který bychom si neměli nechat vzít lidmi, kteří to vidí jinak.
odkaz Poslanecká sněmovnaodkaz Ministerstvo zemědělstvíodkaz KDU-ČSL